Donaties

Geschiedenis van onze rivieren

Riviervisserijmuseum.
In het Riviervisserij Museum vindt u naast oude foto´s en films veel materialen, die gebruikt werden bij de zalm -en palingvangst. U krijgt meer inzicht over het leven en werken van de visser en zijn familie. Buiten op ons terrein ligt nog een oude schokker, waarmee de vissers de rivier op trokken richting Keulen. Hier lagen ze een half jaar lang voor anker! Duur rondleiding: ongeveer 45 minuten.

Shipservice probeert om dit stuk historie niet verloren te laten gaan. Onze rivieren zijn van groot belang.
De historie hiervan proberen wij als bagage me te geven aan onze kinderen. De historie van de vaart op de rivieren mag niet verloren gaan.

Stichting Bezoekerscentrum De Grote Rivieren

shipservice - Stichting Bezoekerscentrum De Grote Rivieren

Het goede doel dat wij als bedrijf steunen is het bezoekers centrum De Grote Rivieren te Heerewaarden.
Het centrum  geeft de geschiedenis weer van het dorpje en gebied eromheen met de daarbij behorende paling en zalm visserij. Er zijn regelmatig exposities.  Bovendien is het gebied bij uitstek geschikt voor een fietstocht. Een bezoek is zeker de moeite waard.
BEZOEK DE SITE

Stichting Bezoekerscentrum De Grote Rivieren

Shipservice donatie Stichting Bezoekerscentrum De Grote Rivieren

De activiteiten van de Stichting richten zich op het verstrekken van informatie over de natuur en cultuur in het Rivierengebied
Het motto van de Bezoekerscentra in Gelderland is: ‘wie binnen kijkt, ziet buiten meer!’ Tijdens rondleidingen of op eigen houtje komt de bezoeker in aanraking met het verleden, heden en de toekomst van het Rivierengebied. Door het aanbieden van schoolprogramma’s en leskisten aan de basisscholen in de omgeving komen kinderen op een avontuurlijke en leerzame wijze in aanraking met natuur en milieu.

Top